2 oct. 2008

Bãncile nu sunt rude cu tine

Astãzi bancile şi serviciile bancare au devenit ceva banal, intrat în cotidian. Cu toate ca populaţia sau mai bine zis o parte a populaţiei nu este educatã în relaţia cu aceste instituţii financiare numãrul celor care apeleazã la serviciile lor este tot mai mare semn cã ne îndreptãm spre o economie europeanã.
Din pãcate educatia bancarã lipseşte iar bãncile nu fac nimic pentru a promova şi mai ales explica serviciile oferite. Pentru cei care nu cunosc reglementãrile în vigoare facem pe scurt o trece în revistã a câtorva abuzuri pe care bancile nu le pot face la acordare unui serviciu bancar ( credit ) :
- nu au dreptul de a modifica unilateral contractele încheiate fãrã a avea un motiv întemeiat specificat în contract şi fãrã al aduce la cunoştinţa clientului
- sunt obligate sã informeze clientul despre toate condiţiile comerciale înainte de semnarea contractului
- nu pot obliga clientul sã îndeplineasca contractul când ele nu l-au îndeplinit pe al lor
- nu pot restrânge dreptul consumatorului de a pretinde despãgubiri
- nu au dreptul de a transfera unei terţe persoane obligaţiile clientului fãra acordul expres , în scris al acestuia
- nu pot solicita bani sau penalizãri dacã acestea nu au fost expres notificate în contract
- nu pot anula unilateral contractele farã a da acelaşi drept şi clientului
- sunt obligate sa insereze la vedere şi de un anume caracter valoarea DAE
- in cazul unui contract de creditare care presupune încheierea unei poliţe de asigurare banca este obligatã sã prezinte clientului mai multe oferte de la mai multe firme de asigurare dar nu poate alege şi impune firma asigurãtoare
- în contracte este obligatoriu a fi specificat cu litera mare penãlizarile şi riscurile asumate de client iar angajaţii bãncilor sunt obligaţi sã le explice aceste date clienţilor astfel încât aceştia sã le înţeleagã
Pentru a fi siguri cã nu au fost înşelaţi clienţii bãncilor se pot adresa OPC-ului care le va acorda consultanţã gratuitã. De fapt modelele de contracte bancare de azi sunt în mare parte desãvârşite datoritã plângerilor fãcute de-a lungul anilor de clienţi despre abuzurile bancare iar statul a intervenit prin norme sau legi pentru impunerea unei forme corecte si reciproc avantajoasã atât pentru bancã cât şi pentru clienţii acesteia.
Spuneam în titlu cã bãncile nu sunt rude cu tine. Ele urmãresc doar profitul şi nu iau ca pe ceva personal faptul cã ai întârzit rata la aragaz sau la casã pentru cã ai avut probleme cu cel mic sau pentru cã soacra este prin spital. Pe ele nu le intereseazã aceste aspecte. Ai de plãtit la o datã o sumã. Nu o faci atunci te executã! Iatã de ce trebuie sa fim şi noi la rândul nostru foarte atenti cu ce semnãm , la clauzele contractelor prin care le dãm armele de a lupta împotriva nostrã când ne este mai greu.
O vorbã adevãratã spune cã : „ banca îţi întinde o umbrelã când este soare şi ţi-o ia când începe ploaia” .
Pentru a preveni aceste tipuri de probleme este bine sã ne asigurãm cand suntem bine si totul este ok şi pentru vremurile grele şi imprevizibile. Cea mai bunã metodã este de a fi atenţi mereu la ce semnãm . Nu semnaţi contracte fãrã a le citi şi a înţelege ce conţin. Pentru cã nu uitaţi cã în viaţã mai sunt şi zile cu ploaie iar banca nu îţi este rudã !

articol aparut in Ziarul de Braila

Niciun comentariu: