Trei cărți la care am lucrat

 


Am făcut coperțile volumului Corespondență de zbor semnat de Ștefan Stănculescu, apărut la editura Lucas, Brăila în 2022. Am fost redactor de carte și am realizat coperțile volumului Cercetări privind estimarea stării de conservare a biodiversității și habitatelor Prutului inferior sub presiunea factorilor de mediu și risc, semnat de Floricel Maricel Dima, Magdalena Tenciu și Maria Desimira Store, apărut la editura InfoRapArt din Galați în 2022.


Am fost redactor de carte și am realizat coperțile volumului Ghid practic privind măsurile de refacere a speciilor vulnerabile din fluviul Dunărea, râul Prut și lacurile din România pretabile pescuitului comercial și recreativ, semnat de Maria Desimira Stroe, Neculai Patriche, Floricel Maricel Dima și Magdalena Tenciu apărut la editura InfoRapArt Galați în anul 2022.


Mai nouă Mai veche