Despre Decorațiile românești aflate la Brăila scriu în Spații Culturale nr 82

 


Decorații românești la Brăila 

Ion Volcu ne-a obișnuit de mai mulți ani să aducă în atenția publicului prin cărți sau prin articole o parte din comorile Bibliotecii Județene Panait Istrati din Brăila pe care le păstorește în cadrul Colecțiilor Speciale. De această dată, lui, i s-a alăturat și Ana-Maria Florică și ambii au reușit să contureze un catalog al decorațiilor românești aflate în colecțiile Bibliotecii Județene Panait Istrati din Brăila.

Apărut la editura Proilavia, care aparține de aceeași instituție de cultură brăileană, cartea beneficiază de o prefață competentă semnată de profesor doctor în istorie Ștefan Aftodor, președintele Filialei Brăila a Societății de Științe Istorice din România. În aceasta, istoricul, face o incursiune în evoluția decorațiilor românești, pornind cu inițiativele din Țara Românescă și Moldova ajungând până în perioada postcomunistă a anilor 2000.  Volumul beneficiază și de o notă introductivă semnată de cei autori unde, sunt marcate, diferențele de interpretare și filosofie în ceea ce privește acordarea și designul medaliilor între perioadele regaliste, comunistă și postcomunistă pe teritoriul locuit de români. Informațiile sunt strict tehnice, fără speculații sau divagații de altă natură. 

Cele 90 de decorații prezentate după tipicul cataloagelor clasice, pe lângă imagini sunt însoțite uneori de decretele de acordare. Acest aspect este datorat faptului că, pentru o serie de itemuri, biblioteca are o trasabilitate perfectă a originii și deținătorilor lor, fiind provenite din donații. Astfel, avem mai mulți brăileni care și-au donat decorațiile, cutiile, decretele de acordare bibliotecii iar aceste decorații au completat zestrea existentă și alături de achizițiile ulterioare s-a ajuns la colecția de astăzi. Așa îi putem aminti aici, în calitatea lor de donatori, pe ziaristul Candiano Priceputu sau pe domnii profesori Florica și Gheorghe Gorincu. 

Trebuie menționat și glosarul de la finalul cărții care, explică, pentru cei nefamiliarizați, o serie de termeni strict din domeniul decorațiilor sau al heraldicii specifice precum moar sau tombac. Mai găsim, iarăși inspirat de a fi pus, o listă intitulată bibliografie, a tuturor decretelor de acordare a acestor medalii și ordine indiferent dacă avem de-a face cu decrete regale sau ale Consiliului de Stat sau ale Consiliului de Miniltri. 

Demn de remarcat ar fi la acest demers publicistic este calitatea deosebită, pe alocuri excepțională, a reproducerilor. Acest aspect, foarte muncit, a revenit Ceraselei Georgescu care trebuie amintită aici însoțită de felicitările noastre pentru munca depusă. Nu trebuie uitată nici tipografia din Onești, Magic Print, care prin calitatea hârtiei, cretată, a permis imprimarea la o calitate deosebită a acestei lucrări de specialitate. 

Deși nu este o carte de beletristică, cum sunt cele mai multe pe care obișnuiesc a le comenta, acest catalog este o carte foarte reușită. Stilul sobru abordat de autori, ilustrațiile de calitate foarte bună, hârtia și machetarea, o fac foarte atrăgătoare, demnă de orice bibliotecă. Este un bun indrumător pentru cei care doresc informații minimale despre decorații și pentru pasionații de istorie. 

Ion Volcu, Ana-Maria Florică, Decorații românești în colecțiile Bibliotecii Județene Panait Istrati 1878-2000, Brăila, editura Proilavia, 2021, 130 pagini.


Mai nouă Mai veche